Zasada działania smartblick

Utworzone przez support@fm-maschinenbau.de, Zmodyfikowano dnia Sat, 28 May 2022 o 11:54 AM wg support@fm-maschinenbau.de

Smartblick rejestruje aktywność maszyny w czasie rzeczywistym: dane maszyny są zbierane przez czujniki, przesyłane do smartboxai wyświetlane na tablicy rozdzielczej.


Dzięki podłączonym czujnikom prąd pobierany przez maszynę jest mierzony na głównym przyłączu i na narzędziach, np. na wrzecionach. Na wszystkich maszynach zużywających energię elektryczną smartblick może więc rejestrować dane, a następnie je oceniać - niezależnie od tego, czy jest to frezarka CNC, czy ekspres do kawy.


Czujniki są bezdotykowymi przetwornikami zaciskowymi działającymi na zasadzie efektu Halla, nazwanego tak na cześć amerykańskiego fizyka Edwina Halla. Czujnik Halla wykorzystuje efekt Halla do pomiaru pola magnetycznego: Gdy przewodnik przewodzący prąd znajduje się w stacjonarnym polu magnetycznym, powstaje napięcie elektryczne prostopadłe do obu tych pól.


W jaki sposób uzyskuje się dane niezbędne do analizy stanu maszyny?

Pierwszym krokiem jest podłączenie zacisków czujników do różnych przewodów zasilających maszyny. Jest to praktyczne w przypadku instalacji na dzierżawionych maszynach: Zaciski czujników można ponownie zdjąć bez pozostawiania śladów, a izolacja pozostaje nienaruszona.


Po pierwsze, czujnik jest podłączany do jednej z trzech faz wychodzących z głównego wyłącznika głównego źródła zasilania. Następnie kabel czujnika należy podłączyć do odpowiedniego gniazda w smartboxie. Następnie dwa pozostałe czujniki są umieszczane na zasilaniu narzędzia, np. na wrzecionie głównym. Na tym kończy się montaż osprzętu.


W drugim kroku smartboxmusi zostać podłączony do zasilania - koniecznie za pomocą stałego źródła zasilania i gniazda niezależnego od urządzenia. Od tej pory system smartblick jest przez cały czas informowany o tym, czy urządzenie jest włączone czy wyłączone.


Po zakończeniu instalacji sprzętu trzecim i ostatnim krokiem jest cyfrowa integracja maszyny. W tym celu urządzenie smartbox musi być podłączone do Internetu. Teraz można wywołać oprogramowanie smartblick. Po zalogowaniu każda maszyna jest ręcznie rejestrowana w systemie za pomocą indywidualnego 12-cyfrowego ciągu znaków odpowiedniego smartboxa. Urządzenia można indywidualnie nazwać, a także zamieścić odpowiednie zdjęcie, informacje o lokalizacji i inne szczegóły. Ułatwia to śledzenie dużej liczby maszyn.


Jako system internetowy, smartblick działa na każdym urządzeniu końcowym bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Oznacza to, że w każdej chwili, niezależnie od miejsca pobytu, można mieć wgląd w stan maszyn na komputerze, tablecie lub smartfonie. Pulpit sterowniczy smartblick pokazuje w czasie rzeczywistym wydajność produkcji, aktywność maszyn, czasy przestojów i wolne moce produkcyjne.


Co dzieje się z danymi zebranymi w ten sposób?

Po zdigitalizowaniu danych o przepływie energii, tj. pobraniu próbek, przez skrzynkę inteligentną, próbki te są przetwarzane na miejscu w skrzynce inteligentnej, a następnie przesyłane w postaci zaszyfrowanej do chmury lub na bezpieczne serwery. Następnie są one bezpiecznie przechowywane w bazie danych i analizowane przy użyciu algorytmów.


Algorytm określa procedurę rozwiązywania problemu matematycznego. Na podstawie tego planu rozwiązania dane wejściowe są przekształcane w dane wyjściowe w poszczególnych krokach. Dzięki temu w smartblick dane są walidowane za pomocą nowoczesnych metod analizy szeregów czasowych, czyszczone i służą jako podstawa do ekstrakcji KPI dla maszyn.


W celu przeprowadzenia bezpiecznej i precyzyjnej analizy produkcji wystarczy podłączyć zaciski czujników, podłączyć smartboxi uruchomić maszynę.

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł