Co

Zarządzanie zadaniami smartblick daje Ci możliwość grupowania poszczególnych etapów pracy (np. części lub procesów produkcyjnych) w kategorie i przypisywania ich do maszyn.


Znajdziesz tu informacje na temat wstrzymywania i kontynuowania pracy.


Za co

Dzięki informacji zwrotnej od operatorów maszyn w postaci "rozpoczęcia pracy"/"zakończenia pracy" można udokumentować rzeczywiste czasy wykonania. To potwierdza Twoje późniejsze obliczenia.

Planowanie pracy smartblick umożliwia uzyskanie skompresowanego i łatwego do przeszukiwania zestawienia przeszłych, aktualnych i przyszłych ofert pracy.


Jak

  1. Wybierz pozycję menu "Zlecenia" w pulpicie nawigacyjnym.
  2. Wybierz opcję "Utwórz zamówienie" i wprowadź nazwę zamówienia
    (np. Skalar Laurem Ipsum)
    .
  3. Wybierz opcję "Dodaj krok roboczy".
  4. Wprowadź nazwę etapu pracy.
  5. Wybierz urządzenie, na którym zostanie wykonana operacja (można to zmienić w dowolnym momencie).
  6. Wprowadź planowany czas trwania etapu pracy.


Spójrz na nasz przykład, aby przekonać się, jak łatwo to zrobić: