DziękiDokuMentor wszyscy członkowie zespołu mają zawsze pod ręką wszystkie aktualne dokumenty, niezależnie od tego, gdziesię znajdują. Dokumentuj wszystkie dokumenty dotyczące zlecenia lub etapu pracy w jednym systemie - swoim cyfrowym systemie archiwizacji.


Tutaj pokazujemy na przykładzie, jak można wykorzystać DokuMentor do planowania produkcji lub zadań konserwacyjnych.