CO


Ręczna korekta oznaczeń procesowych
DLACZEGO


Za pomocą tej funkcji można później skorygować oznaczenia procesu. W ten sposób można uzyskać jeszcze dokładniejszy przegląd procesów zachodzących w maszynach podczas ich oceny za pomocą analizy procesu.JAK


Podziel się


Przejdź do widoku szczegółów maszyny w menu Parkmaszyn


Kliknij na wybrany znacznik procesu w monitorze etapu roboczego i wybierz punkt menu Podzielna

Wybierz godzinę, o której ma zostać podzielone znakowanie procesu

Przyporządkuj odpowiednie oznaczenie procesu do poszczególnych podsekcjiDołącz do


Przejdź do widoku szczegółów maszyny w menu Parkmaszyn


Kliknij żądany znacznik procesu w monitorze etapu roboczego i wybierz punkt menu Dołącz


Kliknij na sąsiednieznaczniki procesów, aby je zaznaczyć - kliknij ponownie, aby anulować wybór


Z menu rozwijanego TargetProcess Marker ( Docelowyznacznik procesu) wybierz nazwę, pod którą ma być zarządzany połączony znacznik procesu.


Wybór w menu Znacznik procesu docelowego jest uzależniony od wyboru znaczników procesu 
Jeśli chcesz nadać połączonemu znacznikowi procesu inną nazwę, musisz to zrobić w osobnym kroku.   

Kliknij przycisk Połącz, aby zakończyć proces.